ניחום אבלים


ניחום אבלים
מצווה גדולה לנחם אבלים, והיא קודמת למצוות "ביקור חולים", מפני שניחום אבלים הוא גמילות חסדים עם החיים ועם המתים.
אין המנחמים רשאים להתחיל לדבר דברי ניחום עד שהאבל מתחיל מקודם , אין די במה שמנחמו רק צריך גם לדבר עמו דברים טובים עד שישמחו.
כשנכנס וכשיוצא אין אומר "שלום", וכשקם לצאת אומר "המקום ינחם אותך" (לרבים אומרים אתכם) בתוך שאר אבלי ציון וירושלים" והאבל עונה אמן.
יש שנוהגים שאין מנחמים בשלושה ימים הראשונים, ויש אין מקפידים בכך.